2018. február 12., hétfő

Láma Tony Duff - 2018. február 3-11.

Láma Tony Duff egy-hetes mahamudra elvonulást vezetett Taron, majd a hétvégén a Karmapa Házban tanított a Szamantabhadra bódhiszattva imájáról.

Lama Tony elsősorban fordítói munkásságáról ismert. Megalapítója a Nalanda Translation Committee-nek valamint a Padma Karpo Translation Committee-nek. Igen jól képzett tanító a tibeti buddhizmus gelug, kagyü és nyingma iskoláiban egyaránt. Tanítványa a néhai Csögyam Trungpa Rinpocsének, illetve az egyik legnagyobb tibeti Dzogcsen mesternek, Ontrul Tenpa’i Wangcsuk-nak, aki hagyományvonalának teljes átadásában részesítette, köztük egy teljes terma-tanításban is, valamint felruházta őt azok átadási jogával.



































































Láma Tony Duff a Karmapa Házban Szamantabhadra bódhiszattva imájáról tanított, melyet ő maga fordított Agócs Tamás közreműködésével tibetiről angolra, alapos kutatómunkával. Ugyanis az eredeti szanszkrit szöveg megsemmisült a viharos évszázadok alatt, napjainkban már csak rövid részleteket lehet fellelni belőle, de a tibeti fordításokból is több különböző változat született. Így a szöveghez adott tibeti kommentárok alapján lehetett az apró fordítási hibákra következtetni a tibeti változatokban, és így végül ezeket kijavítva visszaadni a szútra eredeti jelentését, immár angol nyelvre lefordítottan. Angolból pedig Agócs Tamás fordította magyarra nekünk.


Szamantabhadra bódhiszattva imája
 

Ezután Szamantabhadra mahászatva bódhiszatva, aki egymás után bejárta az összes világkorszakot, végtelen világkorszakot és világbirodalmat, melyek száma a kifejezhetetlen buddha-mezők legkisebb atomjainak számával egyenlő, hogy világosan kifejezésre juttassa, amit bemutatott, dallamos verseléssel elmondta a következő imát:

Ahányan csak vannak az eltávozott emberoroszlánok
A három időben a tíz irány világaiban,
Kivétel nélkül mindnyájuk előtt leborulok
Odaadó testtel, beszéddel és elmével.

E kiváló viselkedés-ima erőinek segítségével
Az összes győztes közvetlenül, tudatilag érzékelhető;
Teljesen meghajolva annyi testtel, mint a mező atomjai,
Teljesen leborulok az összes győzedelmes előtt.

Egyetlen atomon, buddha-fiakkal körülvéve,
Atomnyi számú buddha foglal helyet;
Így képzelem el, hogy az összes dharmadhátu
Kivétel nélkül győztesekkel van teli.

Véget nem érő dicsőítésük óceánjaiban,
A hangok óceánjának valamennyi hangján,
Az összes győztes jó minőségei kifejeződtek,
S én dicsérem a gyönyörbe távozottakat.

Felajánlásokat teszek a győzedelmeseknek
A legszebb virágokkal, legszebb füzérekkel,
Cintányérkákkal, balzsamokkal, kiváló ernyőkkel,
Csodás olajlámpásokkal és finom füstölőkkel.

Felajánlásokat teszek a győzedelmeseknek
A legszebb ruhákkal, isteni illatokkal
És Méru-hegynyi kevert porokkal,
S mindezt a lehető legszebben elrendezve.

Azon felajánlásokat, melyek felülmúlhatatlanul nagyobbak,
Szintén elképzelem az összes győztes számára.
A kiváló viselkedésbe vetett hit erői által,
Leborulok és felajánlást teszek a győzedelmeseknek.

A vágyakozás, harag és elvakultság hatására,
Valamint testben, beszédben és tudatilag is
Elkövetett bűntetteimmel, bármik is legyenek;
Mindegyikkel egytől egyig teljesen felhagyok.

Minden érdemnek örvendek, bárkié is legyen;
Akár a tíz irány összes győzteséé,
A buddha-fiaké, a pratjékabuddhaké, azoké,
Akik tanulnak vagy nem, vagy a vándoroké.

Azok, akik a tíz irány világainak lámpásai,
Buddhák lettek a megvilágosodás szintjén, s elérték a szennyezetlen állapotot;
Mindezen oltalmazókat arra bíztatom,
Forgassák a felülmúlhatatlan, páratlan kereket!

Összetett tenyérrel kérlelem azokat is,
Akik kijelentették, hogy bemutatják a nirvánába menetelt,
Hogy maradjanak annyi világkorszakig, mint a mező atomjai,
Hogy segítséget és könnyebbséget nyújtsanak az összes vándornak.

Felajánlok minden csekélyke erényt,
Amit leborulással, felajánlással, felhagyással,
Örvendezéssel, bíztatással és kérleléssel gyűjtöttem össze,
A megvilágosodás céljára.

Hadd ajánljam fel a múltbéli buddháknak, s mindazoknak,
Akik a tíz irány világaiban foglalnak helyet!
Mindazok, akik nem szálltatok le, gyorsan beteljesítve szándékaitokat,
Szálljatok le a a megvilágosodás szintjén levő buddhaságra!

Mindazok a mezők, melyek a tíz irányban elterülnek,
Bármely sokan is vannak, legyenek hatalmasak és teljesen tiszták!
Legyenek teljesen teli eltávozott győzedelmesekkel
A vezető bódhi-fa előtt, és buddha-fiakkal!

A tíz irány érzőlényei, bármily sokan is vannak,
Legyenek mindig betegségtől mentesek, s leljenek enyhülést!
Az összes vándor dharmával kapcsolatos célkitűzései
Legyenek összhangban, s teljesüljön minden kívánságuk!

Miközben a megvilágosodás viselkedéseit gyakorlom,
Emlékezzek születéseimre az összes vándorlásban!
A halálon való átmenetkor és eljövendő születéseimben
Mindig legyek felszentelt gyakorló!

Az összes győzedelmest követve végezzem gyakorlataimat,
Törekedjek a kiváló viselkedés beteljesítésére,
És oly módon gyakoroljam a makulátlan, teljesen tiszta fegyelmet,
Hogy az mindig romlatlan és kifogástalan legyen!

Az összes nyelven tanítom majd a dharmát;
Az istenek, a nágák és a jaksák nyelvén,
A khumbandhák és az emberek nyelvein,
És az összes vándor nyelvén, amennyi csak van.

Megszelídülve, szorgalmasan végzem a páramitákat,
Soha sem feledkezem meg a megvilágosodás-tudatról.
Azon gonosztettektől, melyek elhomályosulássá váltak,
Kivétel nélkül valamennyitől tisztuljak meg!

Legyek mentes a karmától, a gyötrelmektől és Mára műveitől,
És akár a világ vándoraiként is, viselkedésem olyan legyen,
Mint a lótusz, melyet a víz érintetlenül hagy,
S mint a nap és a hold, mely akadálytalanul jár az égen!

Olyan sokáig, mint egy buddhaföld területe minden irányban,
Teljesen megbékítem a rettenetes vándorlások szenvedését,
Majd minden vándort a legboldogabb állapotba jutattok;
Úgy fogok viselkedni, hogy a lényeknek használjak vele.

A megvilágosult viselkedés beteljesítésén fogok fáradozni,
Hogy összhangban legyek az érző lények viselkedésével,
És megtanítsam őket a kiváló viselkedésre;
Tegyek így az összes eljövendő világkorszakban!

Mindig olyan társakkal legyek körülvéve,
Akik viselkedése illik a sajátomhoz!
Továbbá, testben, beszédben és tudatban,
Hozzájuk hasonló viselkedést és odaadást tanúsítsak!

Olyan társakkal, akik a javamat akarják,
Akik mindig kiváló viselkedésre tanítanak;
Mindig ilyenekkel legyek körülvéve!
Soha ne okozzak nekik kellemetlenséget!

A győzteseket mindig közvetlenül fogom érzékelni;
Az oltalmazókat, a buddhákat, fiaikkal körülvéve.
Hatalmas felajánlásokat fogok tenni nekik
Az összes jövő világkorszakban fáradhatatlanul.

A győztesek szent dharmájának birtokában,
A megvilágosodott viselkedést jól megvilágítva,
Teljesen megtisztítom a kiváló viselkedést,
S az összes jövő világkorszakban is így teszek.

Miközben újra alászállok a létesülésekbe,
Szerezzek végtelen érdemeket és bölcsességeket!
Váljak a módszer, a pradnyá, a szamádhik,
Teljes felszabadulások és jó minőségek végtelen tárházává!

Egy atom annyi mező van, mint annak atomjai,
S azon mezőkben elképzelhetetlenül sok buddha
Buddha-fiai által övezve foglal helyet.
Megvilágosodott viselkedést tanúsítva; őket szemlélem.

Ehhez hasonlóan, kivétel nélkül minden irányban,
Egy puszta hajvastagságnyi területen buddhák óceánja van,
Olyan sok, mint a három időben és egy óceánnyi mezőn,
S egy óceánnyi világkorszakig tanúsítva a viselkedést, melyekbe belépek.

A hangok változatainak óceánján keresztül egy beszédben,
Mely az összes győztes hangjainak teljes tisztasága,
Mely az összes vándor gondolataival teljes összhangban lévő hangok formájában jelentkezik;
A buddha-beszéd az, amibe állandóan be fogok lépni.

A három időben eltávozott, összes győzedelmes
Teljesen megforgatja a kerék változatait;
Valamint végtelen beszédhangjaikba is,
A racionális tudat erejénél fogva teljesen belépek.

Az összes jövő világkorszakba való belépés olyasvalami,
Amit én is megteszek majd egy pillanat alatt.
Bármeddig is tartsanak a három időben a világkorszakok,
Úgy fogok tenni, hogy a pillanat tört része alatt beléjük lépjek.

Egyetlen pillanat alatt fogom szemlélni
A három időben eltávozott emberoroszlánokat.
Állandóan be fogok lépni a területükre
A káprázatszerű teljes megszabadulás ereje által.

Bármilyen is legyen a három időben lévő mezők elrendezése,
Megnyilvánulttá teszem őket egyetlen atomon.
Hasonlóképpen, kivétel nélkül minden irányban,
Belépek a győztesek mezőinek díszítményeibe.

A világ azon lámpásai, akik még nem szálltak le,
Buddhákká válnak a fokozaton, megforgatják a kereket,
És megmutatják a nirvánát, a végső, teljes békét.
Mindazon oltalmazók előtt fogok járni.

Csodák erői, melyek teljes sebességgel bírnak,
Jármű erői, amely mindenféleképpen ajtó,
Viselkedés erői, amely mindig jó minőségű,
Szerető jóságok ereje, melyek mindenre kiterjedőek,

Érdem erői, amely teljesen erényes,
Bölcsesség erői, mely szennyezetlenné vált,
Pradnyá, módszer és szamádhi erői - általuk
Igazán megvalósítom a megvilágosodás erőit.

A karma erőit teljesen megtisztítva,
Teljesen elpusztítva a gyötrelmek erőit, és
Mára erőit teljesen megfosztva hatalmuktól,
Be fogom teljesíteni a kiváló viselkedés erőit.

Teljesen megtisztítok egy óceánnyi mezőt,
Teljesen megszabadítom az érző lények óceánját,
Teljesen meglátok egy óceánnyi dharmát,
S teljesen felismerem a bölcsesség óceánját.

Teljesen megtisztítok egy óceánnyi viselkedést,
Teljesen bevégzek egy óceánnyi imát,
Teljes felajánlást teszek egy óceánnyi buddhának,
S fáradhatatlanul így teszek egy óceánnyi világkorszakon át.

A három időben eltávozott buddhák mindegyike
Saját imába foglalta a megvilágosult viselkedést;
A kiváló viselkedés által megvilágosult buddhává válva,
Kivétel nélkül mindegyikük imáját beteljesítem.

Az összes győzedelmes fiai közül a legfőbb
Az, akit Szamantabhadrának hívnak.
Mindezen erényeket most a célból ajánlom fel,
Hogy az övével megegyező jártassággal viselkedjek.

Amennyire ő jártas a kiváló felajánlásokban,
A teljesen tiszta testben, beszédben és tudatban,
A teljesen tiszta viselkedésben és teljesen tiszta mezőkben,
Én is ugyanolyan jártas legyek mindezekben!

A teljesen erényes kiváló magatartás érdekében
Úgy fogok ténykedni, mint Mandzsusrí imájában.
Fáradhatatlanul az összes jövő világkorszakban,
Összes műveiket kivétel nélkül véghezviszem.

Viselkedéseim legyenek mérhetetlenek!
Jó minőségeim szintén legyenek mérhetetlenek!
A mérhetetlen viselkedés fenntartása következtében
Ismerni fogom az összes transzformációjukat.

Ameddig tartana eljutni a tér legvégére,
Valamint az összes érző lény végére is,
S ameddig tart a karma és a gyötrelem,
Addig tartson eljutni az imám végére!

Ahhoz képest, aki a végtelen mezőket mind a tíz irányban
Feldíszíti drágakövekkel és felajánlja a győzedelmeseknek,
S az istenek és emberek legélvezetesebb dolgait ajánlja fel
Olyan sok világkorszakon át, mint a mezők atomjai,

Aki meghallja e fenséges felajánlást,
Majd teljesen fellelkesül, és akár csak egyszer
Hit ébred benne a végső megvilágosodásban,
Az sokkal jobb, kiváló érdemeket szerez.

Aki ezt a kiváló viselkedés imát elmondta,
Maga mögött hagyja a rettenetes vándorlásokat,
Elhagyja a rossz emberek társaságát,
És hamarosan megpillantja Amitábhát.

Szert tesznek a legjobbra, jóságban tartatnak,
És még ezen emberi életben is jól jöhetnek ki.
Továbbá, akármilyen is Szamantabhadra,
Hamarosan ők is olyanok lesznek.

Az, aki a nem-tudás hatalma alatt
Elkövette az öt közvetlen gonosztettét,
Ha elmondja e kiváló viselkedés imát,
Gyorsan és kivétel nélkül teljesen megtisztul.

Bölcsességet, formát, jeleket,
Családot és színt fog birtokolni.
A sok mára és tírthika képtelen lesz hatni rá;
Még felajánlásokat is tesznek neki mindhárom világban.

Gyorsan eljut a vezető bódhi-fa tövéhez,
S miután így tett, hogy megsegítse az érző lényeket,
Ott fog ülni, megvilágosult buddhává válik, teljesen megforgatja a kereket,
És megszelídíti az összes márát a seregeikkel együtt.

Mert bárki is tartsa fenn, olvassa vagy tanítsa
A kiváló viselkedés ezen imáját,
Teljes beéréseiről tudni fog a buddha.
Ne kételkedj a legfelsőbb megvilágosodásban!

Mandzsusrí tudja, hogy van ez, és hősies,
Szamantabhadra pedig szintúgy;
Minden téren őket követve gyakorlatozom,
És teljesen felajánlom mindezen erényeket.

Azon felajánlás felhasználásával, melyet az összes,
Három időben távozott győztes legfőbbként magasztalt,
Mindezen erénygyökereimet teljesen felajánlom
A kiváló viselkedés céljára.

Amikor eljön a halálom ideje,
Tisztuljon el az összes elhomályosulás;
Meglátva Amitábhát közvetlen észlelésben,
Végképp eljutok Szukhávatí mezejére.

Odajutva, mindezen imák
Kivétel nélkül váljanak nyilvánvalóvá!
Kivétel nélkül mindet teljesen valóra váltva,
Segíteni fogom az érző lényeket, míg világ a világ.

A győztes ama nagyszerű és kellemes mandalájában
Szülessek meg egy kivételesen gyönyörű lótuszból!
Közvetlenül meglátva a győzedelmes Amitábhát,
Kapjam meg ott a próféciát is!

Miután ott megkaptam a teljes próféciát,
Sok ezermillió emanációval együtt,
A racionális tudat ereje által, mind a tíz irányban
Rengeteget teszek az érző lények megsegítésére.

E kiváló viselkedés ima elmondásával
Felhalmozott csekélyke erény hatásánál fogva
A vándorok imáinak erényei
Teljesüljenek be egy szempillantás alatt!

E kiváló viselkedés ima felajánlásával megszerzett,
Végtelenül felsőbbrendű érdem hatásánál fogva,
A kielégületlenség folyójában fuldokló vándorok
Végleg foglalják el Amitábha lakhelyét!


A szöveg forrása: Samantabhadra’s Prayer Vol 1, by Tony Duff, Padma Karpo Translation Committee, Kathmandu, 2015. 23-32. oldal